You don't have javascript enabled! Please download Google Chrome!
  1. Trang chủ
  2. Kinh tế
  3. JSC, LTD là viết tắt của từ gì trong tên công ty?

JSC, LTD là viết tắt của từ gì trong tên công ty?

Khi đọc tên tiếng anh của các công ty, doanh nghiệp bạn sẽ bắt gặp từ viết tắt JSC hoặc LTD. Bạn biết JSC/ LTD là gì chưa? Xem bài viết để tìm hiểu nhé!

Xem thêm bài viết

Ở Việt Nam thông thường có các loại hình công ty là:

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn
  • Công ty cổ phần và công ty hợp danh

Trong đó thường gặp nhất là loại hình công ty TNHH và công ty cổ phần. Nếu bạn đọc tên tiếng Anh của các công ty chắc hẳn sẽ rất thắc mắc rằng tại sao đằng sau các công ty lại có chữ .LTD .JSC đằng sau phần tên tiếng ANh của công ty.

1. JSC chính là viết tắt của JOINT STOCK COMPANY nghĩa là công ty cổ phần. Công ty cổ phần bắt buộc phải có từ 3 cổ đông trở lên và có thể phát hành cổ phiếu.

VD: EDUCATION VIETNAM JOINT STOCK COMPANY hoặc EDUCATION VIET NAM J.S.C

2. LTD là viết tắt của Limited. Đây là loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn. Công ty trách nhiệm thường có 2 loại là Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên và không được phép phát hành cổ phiếu.

Ví dụ: DIGITAL SHARING CO.,LTD (2 từ cuối CO viết tắt của Company, LTD viết tắt của Limited)
Đặt câu hỏi cho bài viết này ?