You don't have javascript enabled! Please download Google Chrome!
Thẻ:

phân loại phó từ

[ Có 1 bài viết ]

Phó từ thường dùng kèm với động từ, tính từ. Chức năng của phó từ là làm thành tố phụ trong cụm động từ, cụm tính từ khi các cụm từ tham gia cấu tạo thành phần câu. Vậy phó từ là gì và được phân loại như thế nào?


PHÓ TỪ LÀ GÌ? PHÂN LOẠI PHÓ TỪ NHƯ THẾ NÀO?

Phó từ thường dùng kèm với động từ, tính từ. Chức năng của phó từ là làm thành tố phụ trong cụm động từ, cụm tính từ khi các cụm từ tham gia cấu tạo thành phần câu. Vậy phó từ là gì và được phân loại như thế nào?

Click xem chi tiết

;