You don't have javascript enabled! Please download Google Chrome!
Thẻ:

ranh giới giới từ và liên từ

[ Có 1 bài viết ]

Giới từ là gì? Ranh giới giữa giới từ và liên từ là như thế nào? Xem bài viết để tìm hiểu nhé!


GIỚI TỪ LÀ GÌ? RANH GIỚI GIỮA GIỚI TỪ VÀ LIÊN TỪ

Là một từ loại quan trọng và được thống nhất về quan điểm trong ngôn ngữ học đại cương, thế nhưng trong tiếng Việt, giới từ không có được vị trí đó. Cụ thể, giới từ thường không được phân biệt rạch ròi với liên từ mà hai từ loại này có xu hướng được gộp chung vào một đơn vị gọi là quan hệ từ.Vậy giới từ là gì? Ranh giới giữa giới từ và liên từ là như thế nào?

Click xem chi tiết

;