You don't have javascript enabled! Please download Google Chrome!
Thẻ:

túc từ trực tiếp

[ Có 1 bài viết ]

Túc từ là gì? Khái niệm túc từ như thế nào và để phân biệt được túc từ gián tiếp và túc từ trực tiếp trong câu văn làm như nào?? Bài viết sau sẽ dẫn bạn tới những thắc mắc đó.


TÚC TỪ LÀ GÌ? TÚC TỪ GIÁN TIẾP VÀ TÚC TỪ TRỰC TIẾP TRONG TIẾNG ANH

Túc từ là gì? Khái niệm túc từ như thế nào và để phân biệt được túc từ gián tiếp và túc từ trực tiếp trong câu văn làm như nào?? Bài viết sau sẽ dẫn bạn tới những thắc mắc đó.

Click xem chi tiết

;