Được biết đến như một trong những hiện tượng hóa học quan trọng, chất tan mang trong mình nhiều điều thú vị đang chờ đợi bạn khám phá. Bạn đã bao giờ tự hỏi rằng, chất tan là gì? Và chất tan bao gồm những chất nào? Đừng bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu về chất tan thông qua bài viết này trên Laginhi.com.

Chất tan là gì?

Chất tan là loại chất có khả năng bị hòa tan vào dung môi. Trong lĩnh vực hóa học, chất tan được hiểu là chất có khả năng hòa tan vào một dung môi khác, được gọi là dung môi. Chúng có thể tồn tại dưới dạng rắn, lỏng hoặc khí.

Chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi
Chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi

Ví dụ về chất tan

– Đường được dùng trong thực phẩm để tạo vị ngọt.

– Muối được sử dụng trong ẩm thực để tạo vị mặn.

– Methanol được áp dụng trong nhiên liệu các phương tiện giao thông.

– Ethanol được sử dụng trong việc sản xuất rượu và các sản phẩm khác.

– Nước trong cơ thể con người được sử dụng để vận chuyển chất dinh dưỡng và oxy.

– Xà phòng được tạo ra bằng cách hòa tan chất béo trong nước.

– Sơn được ứng dụng trong công nghiệp xây dựng để bảo vệ và trang trí bề mặt.

Theo trạng thái vật lý

– Chất tan rắn: Đây là các chất rắn được hòa tan trong chất lỏng như đường, muối và rượu.

– Chất tan lỏng: Đây là các chất lỏng hòa tan trong các chất lỏng khác như nước hoa, cồn và axit.

– Chất tan khí: Đây là các chất khí được hòa tan trong chất lỏng như oxy, nitơ và carbon dioxide.

Các loại chất tan
Các loại chất tan

Tính chất của các chất tan

Khi nghiên cứu về tính chất của các chất tan, chúng ta có ba loại chính:

 • Chất tan ion: Đây là các chất rắn hòa tan trong nước để tạo thành các ion trong dung dịch. Ví dụ như muối và axit là loại chất tan ion.
 • Chất tan phân tử: Loại chất rắn hòa tan trong nước để tạo thành các phân tử trong dung dịch. Đường và cồn là ví dụ cho chất tan phân tử.
 • Chất tan nguyên tử: Đây là các nguyên tử hòa tan trong chất lỏng. Vàng và bạc là ví dụ cho chất tan nguyên tử.
Đọc thêm:  Câu đơn là gì? Câu ghép là gì? Cho ví dụ

Việc hiểu rõ về tính chất của các loại chất tan này sẽ giúp bạn áp dụng chúng một cách hiệu quả trong các ứng dụng thực tế.

Theo khả năng hòa tan

– Các chất tan dễ tan: Đây là những chất dễ hòa tan trong dung môi như nước.

– Các chất tan ít tan: Đây là những chất hòa tan ít trong dung môi như muối bạc trong nước.

– Các chất tan không tan: Đây là những chất không hòa tan trong dung môi như dầu trong nước.

Ngoài ra, chất tan còn được phân loại dựa trên cách chúng tương tác với dung môi, ví dụ:

– Chất tan đồng dung môi: Là những chất có tính chất tương tự như dung môi như nước và rượu.

– Chất tan dị dung môi: Là những chất có tính chất khác với dung môi như dầu và nước.

Công thức tính độ tan (S)

S = (mct : mdm) x 100%

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu công thức độ tan (S) và cách tính nồng độ tan của chất tan trong dung môi. Độ tan (S) được xác định bằng cách chia khối lượng chất tan (mct) cho khối lượng dung môi (mdm), sau đó nhân với 100%.

 • S là độ tan của chất tan trong dung môi, được tính theo phần trăm (%).
 • mct (m chất tan) là khối lượng của chất tan (g).
 • mdm là khối lượng của dung môi (g).

Đơn vị độ tan thường được xác định dựa trên tỷ lệ khối lượng chất tan so với mỗi 100g dung môi. Ví dụ, nếu dung môi là nước, đơn vị độ tan sẽ là g/100g nước.

Công thức tính nồng độ tan của chất tan
Công thức tính nồng độ tan của chất tan

Cách tính nồng độ dung dịch bão hòa (C)

C = (100 x S)/(100 + S)

Trong trường hợp này:

 • C là tỷ lệ phần trăm của dung dịch bão hòa.
 • S là sự tan chảy (được đo bằng phần trăm).

Công thức này hỗ trợ việc xác định tỷ lệ phần trăm của dung dịch bão hòa dựa trên sự tan chảy của hợp chất trong dung môi. Bên cạnh đó, công thức này còn giúp phân loại các hợp chất có khả năng tan và không tan, hoặc chúng bao gồm mức độ tan dựa trên giá trị của sự tan chảy.

Những công thức này đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực hóa học, giúp chúng ta hiểu rõ về đặc tính tan của các hợp chất, sự tương tác giữa các hợp chất tan và dung môi.

Đọc thêm:  Americano là gì? Cách pha Americano ngon đúng vị

Phân loại độ tan

 • S > 10g/100g nước: Có thể tan tốt.
 • S < 1g/100g nước: Có thể tan ít.
 • S < 0.01g/100g nước: Không thể tan.

Chất có thể tan tốt thường có độ tan cao, còn chất có thể tan ít & không thể tan sẽ có độ tan thấp.

Yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của chất trong dung môi

Độ tan của chất trong nước phụ thuộc vào các tính chất vật lý và tính chất hóa học như áp suất, nhiệt độ, độ pH của dung dịch đó.

Yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của chất trong dung môi
Yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của chất trong dung môi

Khi nghiên cứu về độ tan của chất trong dung môi, rất nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình này. Tính chất vật lý và hóa học của dung môi đóng vai trò quan trọng trong quá trình pha tan hóa chất. Áp suất, nhiệt độ và độ pH của dung dịch là những yếu tố được coi là quyết định trong việc xác định độ tan của chất. Việc hiểu rõ sự tương tác giữa chất pha tan và dung môi sẽ giúp gia tăng kiến thức về hiện tượng hóa học này.

Nhiệt Độ

Trong việc đánh giá sự ảnh hưởng của nhiệt độ, cần xem xét đến độ tan của cả chất khí và chất rắn trong dung dịch nước.

 • Đối với chất khí: Khi nhiệt độ tăng, phần chất khí thường ít tan chảy vào nước hơn, tuy nhiên chúng sẽ dễ dàng hòa tan các chất khác. Để tách CO2, O2 ra khỏi dung dịch, việc đun nóng ở nhiệt độ cao sẽ không làm chất phân hủy mà vẫn giữ được dược lực.
 • Đối với chất rắn: Các chất rắn như KNO3, NaNO3, KBr hay NH4Cl khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, độ tan của chúng trong nước sẽ tăng. Ngược lại, chất rắn như NaCl, Na2SO4 nếu tiếp xúc với nhiệt độ cao sẽ làm giảm độ tan của chúng trong nước.

Áp Suất Đối với các loại chất rắn và chất lỏng, tác động của áp suất đối với sự tan chảy thường ít được chú ý và thường bị bỏ qua trong thực tế. Tuy nhiên, khi nghiên cứu về áp suất đối với chất khí, chúng ta cần xem xét mối quan hệ này. Theo định luật Henry, chất khí có độ tan thấp và áp suất không quá lớn, tỷ lệ lượng chất khí hòa tan trong dung môi với áp suất trên bề mặt chất lỏng ở nhiệt độ thường. Do đó, khi áp suất tăng, độ tan cũng tăng theo và ngược lại.

Độ pH

Khi dung môi trở nên kiềm, axit yếu sẽ tan hơn. Ngược lại, khi dung môi trở thành axit, chất kiềm yếu sẽ tan nhiều hơn. Với các chất lưỡng tính, khi pH tiến gần đến điểm đẳng nhiệt, độ tan sẽ tăng và ngược lại.

Đọc thêm:  Số thực là gì? Gồm những số nào? Tính chất và ví dụ về số thực

Chất điện li

Các chất điện li khi hòa tan trong dung dịch có khả năng ảnh hưởng đến sự tan của chất tan, vì vậy, bạn cần phải thực hiện quá trình pha loãng chúng trước khi hòa vào dung dịch.

Độ Phân Cực của Chất Tan & Dung Môi

Khi nói đến độ phân cực của các chất, quan trọng phải hiểu rằng chúng có thể tan hoặc không tan trong các dung môi khác nhau. Các chất dễ phân cực sẽ hoà tan một cách dễ dàng trong các dung môi phân cực như nước, kiềm, hoặc dung dịch muối. Ngược lại, các chất không phân cực sẽ tan tốt trong các dung môi không phân cực như benzen, toluen.

Bảng Tính Tan Của Một Số Chất Tan

Bảng Tính Tan Của Một Số Chất Tan
Bảng Tính Tan Của Một Số Chất Tan

Nội dung trên cung cấp thông tin về bảng tính tan của các chất. Dựa vào các dữ liệu này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về độ tan của các chất khi hòa tan trong nước, bao gồm chất tan, chất không tan (tạo kết tủa), chất ít tan, bay hơi, cũng như những chất không tồn tại hoặc bị phân hủy bởi nước. Những kiến thức này sẽ hữu ích khi áp dụng vào các bài tập tính toán và thực tế.

Chất Tan: Kiến Thức Tổng Hợp và Ứng Dụng Thực Tế

FAQs:

 1. Chất tan là gì và công thức tính chất tan là gì?

  • Chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi, có thể ở dạng rắn, lỏng hoặc khí. Công thức tính chất tan là một chất được hòa tan trong một chất khác, gọi là dung môi.
 2. Ví dụ về chất tan?

  • Đường, muối, methanol, ethanol, nước cơ thể con người, xà phòng, và sơn là các ví dụ về chất tan trong ứng dụng thực tế.
 3. Phân loại chất tan dựa trên trạng thái vật lý và tính chất?

  • Chất tan có thể được phân loại thành chất tan rắn, lỏng, và khí dựa trên trạng thái vật lý, cũng như chất tan ion, phân tử, và nguyên tử dựa trên tính chất hóa học.
 4. Công thức tính nồng độ tan của chất tan là gì?

  • Công thức tính nồng độ tan (S) được tính bằng cách chia khối lượng chất tan cho khối lượng dung môi, nhân 100%.
 5. Yếu tố nào ảnh hưởng đến độ tan của chất trong dung môi?

  • Nhiệt độ, áp suất, độ pH, chất điện li, và độ phân cực của chất tan và dung môi là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến độ tan của chất.

Summary:
Chất tan đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực từ nấu ăn, sản xuất, y tế đến môi trường. Việc hiểu về chất tan không chỉ giúp chúng ta nắm vững kiến thức về tính chất của các chất mà còn áp dụng vào thực tiễn một cách hiệu quả. Hãy khám phá thêm về các ứng dụng của chất tan và cách tính toán độ tan để áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Hãy truy cập website để biết thêm thông tin chi tiết và hướng dẫn cụ thể.