Tín phiếu – một công cụ tài chính quen thuộc trong lĩnh vực đầu tư và tài chính, đang ngày càng trở nên phổ biến trên toàn cầu. Tuy nhiên, không ít người vẫn mơ hồ về bản chất thực sự của tín phiếu, cũng như các mục đích và phương thức phát hành tín phiếu. Hãy cùng khám phá cụ thể về Tín Phiếu ngay tại Là Gì Nhỉ!

Imagery included within the content

Tín phiếu là gì? Mục đích, các phương thức phát hành tín phiếu

Tín Phiếu Là Gì?

Tín phiếu là loại phiếu cung cấp đầy đủ thông tin xác nhận quyền của chủ nợ, quyền h

Tín Phiếu Kho Bạc: Một Công Cụ Tài Chính Đáng Tin Cậy của Chính Phủ

Tín phiếu kho bạc được xem là công cụ nợ của Chính phủ, với chứng nhận nợ ngắn hạn do kho bạc Nhà nước phát hành, thường là dạng chiết khấu tại thị trường nội địa. Mục đích của việc phát hành tín phiếu này là để mở rộng thêm lựa chọn cho thị trường tài chính, với vai trò quan trọng và đáng tin cậy trong hệ thống tài chính.

Theo quy định của Luật Quản Lý Nợ Công 2017 và Nghị Định 95/2018/NĐ-CP, tín phiếu kho bạc nhà nước bao gồm các điều khoản sau:

 • Kỳ hạn chuẩn của tín phiếu có thể là 13 tuần, 26 tuần, 52 tuần hoặc theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính tùy thuộc vào nhu cầu vốn và tình hình thị trường, không vượt quá 52 tuần.
 • Mệnh giá và đồng tiền phát hành: Mỗi tín phiếu có mệnh giá là 100,000 đồng Việt Nam hoặc là bội số của 100,000 đồng Việt Nam.
 • Hình thức phát hành: Thông qua bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử tùy thuộc vào phương thức cụ thể.
Đọc thêm:  Ví điện tử VnMart là gì? Cách đăng kí và sử dụng đúng cách
Kỳ hạn chuẩn của tín phiếu là 13 tuần, 26 tuần, 52 tuần
 • Phương thức phát hành:
  • Đấu thầu theo quy định tại Nghị Định 95/2018/NĐ-CP.
  • Phát hành trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định của Nghị Định 95/2018/NĐ-CP.
 • Lãi suất phát hành:
  • Theo phương thức đấu thầu: Do Kho bạc Nhà nước quy định trong khung lãi suất của Bộ Tài chính.
  • Phát hành trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Lãi suất được thỏa thuận giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại Nghị Định 95/2018/NĐ-CP.
 • Phương thức thanh toán: Thanh toán một lần cả gốc và lãi vào ngày đáo hạn.
Tín phiếu kho bạc chứng nhận nợ ngắn hạn của chính phủ được phát hành bởi kho bạc nhà nước

Tín Phiếu Ngân Hàng Nhà Nước

Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước là tài liệu ngắn hạn mà Ngân hàng Nhà nước phát hành cho các tổ chức tín dụng có tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước. Tín phiếu này được phát hành dưới mệnh giá để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo quy định tại Thông tư 16/2019/TT-NHNN.

Tín phiếu này nhằm để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia

Theo Điều 4 của Thông tư 16/2019/TT-NHNN, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bao gồm các điều khoản sau:

 • Kỳ Hạn Chuẩn: Do Ngân hàng Nhà nước quyết định và không vượt quá 364 ngày.
 • Mệnh Giá và Đồng Tiền Phát Hành: 100.000 đồng Việt Nam hoặc bội số của 100.000 đồng Việt Nam.
 • Hình Thức Phát Hành: Ghi sổ.
 • Lãi Suất Phát Hành: Do Ngân hàng Nhà nước quyết định dựa trên diễn biến thị trường tiền tệ và mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ.
 • Phương Thức Thanh Toán: Thanh toán một lần bằng mệnh giá vào ngày đáo hạn.
Kỳ hạn chuẩn của Tín phiếu này do Ngân hàng Nhà nước quyết định và không vượt quá 364 ngày

Phương thức phát hành tín phiếu

Hiện tại, Ngân hàng Nhà Nước áp dụng hai phương thức chính như quy định tại Điều 6 của Thông tư 16/2019/TT-NHNN, bao gồm hình thức đấu thầu và phát hành bắt buộc. Cả hai phương thức đều có quy trình đầu tư phức tạp và yêu cầu tuân thủ theo quy định của nhà nước:

 • Phương thức đấu thầu: Ngân hàng Nhà Nước phát hành tín phiếu thông qua việc đấu thầu trên thị trường mở qua Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước để đăng ký đấu thầu. Người tham gia mua phải tuân thủ theo quy định của nhà nước để nhận tín phiếu thông qua thủ tục ghi sổ.
 • Phương thức phát hành bắt buộc: Đây là phương thức cần dựa vào tình hình thị trường tại từng thời điểm cụ thể để ngân hàng quyết định số lượng, lãi suất, và tổ chức nào bắt buộc mua và thực hiện phát hành. Các tổ chức tín dụng mua tín phiếu phải tuân thủ theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước.
Đọc thêm:  Phân tích đa thức thành nhân tử: Lý thuyết, Bài tập nâng cao và Ứng dụng
Hiện tại 2 phương thức chính mà Ngân hàng Nhà Nước sử dụng theo quy định tại Điều 6 Thông tư 16/2019/TT-NHNN

Mục đích của việc phát hành tín phiếu

 • Việc phát hành tín phiếu cho phép nhà nước tạo ra lợi nhuận, thu hút vốn, giảm lượng tiền lưu thông trên thị trường, từ đó củng cố chính sách tiền tệ, kiểm soát việc lưu thông của tiền tệ.
 • Ngăn chặn sự gia tăng tỷ lệ lạm phát, từ đó tránh được việc mất giá của đồng tiền Việt Nam.
 • Việc duy trì sự ổn định trong việc lưu thông tiền tệ không chỉ giảm lạm phát mà còn cải thiện và đơn giản hóa chính sách và quy định về tiền tệ.
 • Thúc đẩy cung cấp tiền bằng cách mua vào tín phiếu từ Ngân hàng Nhà nước, điều này sẽ kích thích hoạt động kinh tế giữa các tổ chức/doanh nghiệp tài chính, nới lỏng chính sách tiền tệ, đặc biệt khi nguy cơ lạm phát đã giảm đáng kể.
Việc phát hành tín phiếu giúp nhà nước tạo ra lợi nhuận, thu vốn, giảm lượng tiền lưu thông trên thị trường

Tín Phiếu: Ý Nghĩa, Phương Thức Phát Hành và Mục Đích Sử Dụng

Câu hỏi thường gặp

 1. Tín phiếu là gì và tại sao nó quan trọng?
  Tín phiếu là phiếu chứng nhận quyền lợi của chủ nợ và quyền hưởng lợi tức, thường được phát hành bởi Chính phủ hoặc Ngân hàng Nhà nước. Đây là một công cụ đầu tư tài chính an toàn, ít rủi ro nhưng mang lại lợi nhuận thấp, thường có thời hạn ngắn dưới 1 năm.

 2. Mục đích của việc phát hành tín phiếu là gì?
  Mục tiêu chính của việc phát hành tín phiếu là huy động / vốn ngắn hạn, kiểm soát lạm phát, kích thích kinh tế và giữ ổn định cho nền kinh tế.

 3. Tín phiếu kho bạc và tín phiếu Ngân hàng Nhà nước khác nhau như thế nào?
  Tín phiếu kho bạc chứng nhận nợ ngắn hạn của Chính phủ do kho bạc Nhà nước phát hành, trong khi tín phiếu Ngân hàng Nhà nước là giấy tờ có giá ngắn hạn do Ngân hàng Nhà nước phát hành.

 4. Lãi suất được tính như thế nào trong quá trình phát hành tín phiếu?
  Lãi suất phát hành được quyết định bởi chính Nhà nước hoặc Ngân hàng Nhà nước dựa trên quy định của pháp luật và điều kiện thị trường tài chính.

 5. Mối liên hệ giữa tín phiếu và chính sách tiền tệ là gì?
  Tín phiếu giúp thắt chặt chính sách tiền tệ, kiểm soát lưu thông tiền tệ và hỗ trợ trong việc điều tiết kinh tế địa phương và quốc gia.

 6. Cách phân biệt tín phiếu và trái phiếu là gì?
  Tín phiếu được phát hành bởi Chính phủ hoặc Ngân hàng Nhà nước, trong khi trái phiếu thường được phát hành bởi doanh nghiệp hoặc tổ chức tài chính.

 7. Tín phiếu và trái phiếu khác nhau như thế nào về thời hạn và lãi suất?
  Tín phiếu thường có thời hạn dưới 1 năm và lãi suất thấp hơn so với trái phiếu, có thời hạn dài hơn và lãi suất cao hơn.

 8. Tín phiếu ảnh hưởng như thế nào đến mức độ lạm phát?
  Tín phiếu giúp kiểm soát lạm phát bằng cách giữ cho lưu thông tiền tệ và số tiền trên thị trường được kiểm soát.

 9. Tín phiếu có thể được sở hữu bởi ai và những lợi ích nào mà họ có thể nhận được?
  Tín phiếu thường được sở hữu bởi tổ chức tài chính hoặc ngân hàng, và họ nhận được lợi nhuận thấp nhưng an toàn về rủi ro.

 10. Lợi ích mà tín phiếu mang lại cho người đầu tư là gì?
  Tín phiếu mang lại lợi ích an toàn về vốn đầu tư và giúp duy trì ổn định cho ngân sách cá nhân hoặc tổ chức.

 11. Hình thức phát hành tín phiếu hiện nay thường như thế nào tại Việt Nam?
  Hiện nay, các tín phiếu thường được phát hành thông qua các quy trình đấu thầu và phát hành bắt buộc, tuân thủ quy định của nhà nước.

 12. Làm thế nào để nhận biết và đầu tư vào tín phiếu một cách hiệu quả?
  Để nhận biết và đầu tư hiệu quả vào tín phiếu, nên tìm hiểu kỹ về phương thức phát hành, mức độ rủi ro và lợi nhuận tiềm năng của từng loại tín phiếu.

Đọc thêm:  Offer là gì? Các khái niệm thường gặp khi dùng Offer

Tóm tắt

Trong bối cảnh tài chính và đầu tư ngày càng phát triển, việc hiểu rõ về tín phiếu là vô cùng quan trọng. Tín phiếu không chỉ là công cụ đầu tư an toàn mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát lạm phát, thúc đẩy hoạt động kinh tế và đảm bảo ổn định cho ngân sách quốc gia. Bằng cách đầu tư thông minh vào tín phiếu, bạn sẽ có cơ hội tối ưu hóa vốn đầu tư và đạt được lợi nhuận ổn định.

Hãy đăng ký truy cập vào trang web để cập nhật thông tin mới nhất và bắt đầu hành trình đầu tư thông minh của bạn ngay hôm nay!