Hãy cùng LagiNhi tìm hiểu về các khái niệm căn bản trong lĩnh vực hóa học như Đơn chất, Hợp chất và Phân tử. Việc hiểu biết sâu rộng về những khái niệm này sẽ giúp bạn xây dựng nền tảng vững chắc cho việc học sau này một cách dễ dàng và thú vị.

Đơn chất là gì?

Theo sách giáo khoa Hóa học 8 (NXB Giáo dục Việt Nam – Trang 25), đơn chất được xác định là những chất được hình thành từ một nguyên tố hóa học.

Phân loại đơn chất

Đơn chất có thể được phân loại thành 2 loại chính là đơn chất kim loạiđơn chất phi kim.

 • Đơn chất kim loại bao gồm những chất với đặc điểm là dẫn nhiệt, dẫn điệncó màu sắc bóng kim loại. Ví dụ như sắt, đồng, nhôm…
 • Đơn chất phi kim, ngược lại với đơn chất kim loại, là những chất không dẫn nhiệt, không dẫn điện, và khoong có màu sắc bóng kim loại. Ví dụ như khí oxi, khí clo, khí natri…
  Đơn chất kim loại và đơn chất phi kim

Cấu trúc Đơn chất

Đơn chất bao gồm 2 đặc điểm cấu tạo chính như sau:

 • Đầu tiên, trong đơn chất kim loại, nguyên tử được sắp xếp cách đều và liên kết chặt chẽ theo một trật tự, một quy tắc cụ thể.
 • Thứ hai, đối với đơn chất phi kim, các nguyên tử thường liên kết theo một số cố định, thường là 2. Ví dụ như khí oxi với công thức hóa học (O_{2}), khí Nitơ là (N_{2})…

Ví dụ về đơn chất

 • Khí Hidro được hình thành từ nguyên tố Hydrogen

 • Lưu huỳnh được hình thành từ nguyên tố Sulfur

 • Các kim loại Natri được hình thành từ nguyên tố Sodium

 • Nhôm được hình thành từ nguyên tố hóa học tương ứng là Aluminium

=> Do đó, Hydro, lưu huỳnh, các kim loại Natri, và nhôm được xác định là các đơn chất.

Đọc thêm:  Kem chống nắng vật lý là gì? Phân biệt loại kem vật lý và hoá học
Bảng tuần hoàn hóa học bao gồm các đơn chất

Hợp chất là gì?

Sách Giáo khoa Hóa học 8 định nghĩa: “Hợp chất là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên”. Có thể nói theo cách khác hợp chất được cấu tạo từ hai đơn chất trở lên.

Hợp chất là gì? Định nghĩa của sách giáo khoa Hóa học lớp 8 xác định rằng hợp chất là kết hợp của ít nhất hai nguyên tố hóa học. Cách khác, hợp chất là kết quả của sự kết hợp của hai hoặc nhiều đơn chất. Điều này thể hiện sự phức tạp và đa dạng của thế giới hóa học, nơi mà các nguyên tố kết hợp để tạo thành những hợp chất mới và đa dạng.

Phân loại hợp chất

Hợp chất được phân thành hai nhóm chính, bao gồm hợp chất vô cơhợp chất hữu cơ.

 • Hợp chất vô cơ đề cập đến các hợp chất không chứa nguyên tử cacbon. Trong một số trường hợp đặc biệt, mặc dù có chứa nguyên tử cacbon, nhưng vẫn không được phân loại là hợp chất vô cơ, như muối cacbonat ((CO_{2})), axit cacbonic ((H_{2}CO_{3})), và khí cacbonic ((CO_{2}))…
 • Hợp chất hữu cơ bao gồm các hợp chất chứa nguyên tử cacbon như (CH_{3} – OH) (rượu metylic), (CH_{2} = CH – CH_{3}) (propen)…
  Hợp chất vô cơ và hữu cơ

Đặc Điểm Cấu Tạo của Đơn Chất

Trong lĩnh vực hóa học, đơn chất đề cập đến sự kết hợp giữa các nguyên tử của cùng một nguyên tố, tạo thành một cấu trúc riêng biệt. Mỗi nguyên tố sẽ có khả năng liên kết với nguyên tố khác theo một tỷ lệ và thứ tự nhất định, tạo nên một hợp chất đơn chất đặc trưng. Quá trình này không chỉ xác định tính chất hóa học độc đáo mà còn ảnh hưởng đến cấu trúc và đặc tính vật lý của chúng.

Tính chất của hợp chất

Trong tự nhiên, nước là một hợp chất quen thuộc được hình thành từ 2 nguyên tố hóa học chính là H (Hidro) và O (Oxi). Đơn chất H và O kết hợp để tạo thành hợp chất nước (H2O).

Một ví dụ khác là muối ăn (NaCL), được tạo thành từ sự kết hợp của Na (Natri) và Cl (Clo). Cả hai đơn chất này hòa quyện tạo nên một hợp chất mới – NaCL.

Còn axit Sunfuric (H2SO4) thì được tạo thành từ 3 nguyên tố hóa học: H (Hidro), S (Lưu huỳnh) và O (Oxi). Sự kết hợp của ba đơn chất này tạo ra một hợp chất mạnh mẽ – axit Sunfuric. Nó đóng vai trò quan trọng trong nhiều quá trình hóa học.

Nước – một hợp chất đặc biệt với sự kết hợp của 2 nguyên tố Hidro và 1 nguyên tố Oxi

Phân biệt đơn chất và hợp chất

Tiêu chí
Đơn chất
Hợp chất
Khái niệm
Đơn chất là các chất được tạo thành từ một nguyên tố hóa học duy nhất.
Hợp chất là các chất được hình thành từ hai nguyên tố hóa học trở lên.
Phân loại
Đơn chất được phân thành hai loại: đơn chất kim loại và đơn chất phi kim.
Hợp chất được chia thành hai loại: hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ.
Hạt đại diện (phân tử)

 • Gồm 1 nguyên tử: Kim loại và phi kim ở dạng rắn.
 • Gồm các nguyên tử cùng loại: Phi kim ở dạng lỏng và khí.
 • Gồm các nguyên tử khác loại thuộc các nguyên tố hóa học khác nhau.
Đọc thêm:  Danh động từ là gì? Gerund phrase là gì? Vị trí, Cách sử dụng và Bài tập danh động từ

Công thức hóa học

 • Đối với kim loại và phi kim ở dạng rắn, công thức hóa học sẽ là kí hiệu hóa học.
 • Với phi kim ở dạng lỏng và khí, công thức hóa học bao gồm kí hiệu hóa học cộng với chỉ số (Ax).

Công thức hóa học của hợp chất sẽ bao gồm kí hiệu hóa học của các nguyên tố cùng với chỉ số tương ứng (AxBy).
Ví dụ
Những ví dụ như lưu huỳnh, natri, nhôm…
Ví dụ về hợp chất bao gồm natri clorua, nước, axit sunfuric…

Phân tử là gì?

Phân tử đóng vai trò quan trọng trong thế giới hóa học. Chúng là các hạt nhỏ đại diện cho các chất, được hình thành bởi việc kết hợp các nguyên tử lại với nhau. Mỗi phân tử mang trong mình đầy đủ các đặc tính hóa học của chất mẹ.

Phân tử – Hạt nhỏ đại diện cho các chất

Trong thế giới phức tạp của hóa học, các phân tử đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng mọi vật chất xung quanh chúng. Ví dụ, khi xem xét các phân tử cơ bản như nước và muối ăn, bạn sẽ thấy sự kết hợp độc đáo giữa các nguyên tử. Ví dụ, phân tử nước được tạo thành từ 2 nguyên tử hydrogen và 1 nguyên tử oxi, tạo nên một cấu trúc liên kết phức tạp nhưng vô cùng quan trọng. Ngược lại, phân tử muối ăn bao gồm 1 nguyên tử natri và 1 nguyên tử clo, tạo nên một liên kết đơn giản nhưng không kém phần quan trọng trong cấu trúc hóa học. Đây chỉ là những ví dụ nhỏ minh họa cho sức mạnh tuyệt vời của phân tử trong thế giới hóa học phức tạp mà chúng ta đang sống.

Phân Tử Khối Là Gì?

Khái niệm phân tử khối đề cập đến trọng lượng của một phân tử, được đo bằng đơn vị Cacbon (đvC) thông qua tổng của nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử.

Phân Biệt Nguyên Tử và Phân Tử

Nguyên tử là một hạt vô cùng nhỏ, không thể tiếp tục phân chia và là thành phần cơ bản nhất cấu tạo nên chất.

Đọc thêm:  Da thuộc là gì? Đặc điểm, phân loại và cách nhận biết

Còn phân tử là do một hay một vài nguyên tử liên kết với nhau.

Nguyên TửPhân TửĐịnh Nghĩa
Là hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện, cấu tạo nên các chất.
Là hạt vô cùng nhỏ, đại diện cho chất và mang đầy đủ tính chất của chất
Sự Biến Đổi Trong Phản Ứng Hóa Học
Nguyên tử được bảo toàn trong các phản ứng hóa học. Liên kết gữa các nguyên tử trong phân tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác.
Khối Lượng

 • Nguyên tử khối (NTK) cho biết độ nặng nhẹ khác nhau giữa các nguyên tử và là đại lượng đặc trưng cho mỗi nguyên tố.
 • NTK là khối lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.
 • Phân tử khối (PTK) là khối lượng của 1 phân tử tính bằng đơn vị Cacbon.
 • PTK bằng tổng khối lượng các nguyên tử có trong phân tử.

Trạng thái của chất

Khi nghiên cứu về trạng thái của chất, bạn sẽ nhận thấy rằng đó là biểu hiện của chất theo những dạng đa dạng khác nhau. Trạng thái của chất thường được phân chia thành 3 loại chính là thể rắn, thể lỏng và thể khí.

 • Thể rắn là trạng thái mà chất có hình dạng cụ thể và thể tích xác định, ví dụ như kim cương, đá, muối, đường…
 • Thể lỏng là trạng thái mà chất có thể tích nhất định, nhưng không có hình dạng cụ thể, như nước, thủy ngân…
 • Thể khí là trạng thái mà chất không có thể tích và hình dạng xác định, như khí oxi, khí clo, khí cacbonic…
3 trạng thái rắn – lỏng – khí của một chất

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực hóa học và biết rõ hơn về đơn chất, hợp chất, phân tử và phân tử khối. Việc hiểu rõ những kiến thức này sẽ giúp bạn xây dựng nền tảng vững chắc cho việc học hóa học trong tương lai.

Câu hỏi thường gặp

 1. Đơn chất là gì?

  • Đơn chất là những chất được tạo thành từ một nguyên tố hóa học.
 2. Hợp chất là gì?

  • Hợp chất là những chất được tạo thành từ hai nguyên tố hóa học trở lên.
 3. Phân tử là hạt đại diện cho chất, đúng không?

  • Đúng, phân tử là hạt đại diện cho chất, bao gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.
 4. Phân tử khối là gì?

  • Phân tử khối là khối lượng của một phân tử tính bằng đơn vị Cacbon, chính là tổng khối lượng các nguyên tử trong phân tử.

Tóm tắt

Trong bài viết này, chúng ta đã đi sâu vào các khái niệm về đơn chất, hợp chất, phân tử và phân tử khối trong lĩnh vực hóa học. Việc hiểu rõ về những khái niệm này sẽ giúp bạn nắm vững căn bản của hóa học và áp dụng chúng vào thực tế hơn. Để biết thêm thông tin chi tiết và cập nhật những bài viết mới nhất, hãy truy cập trang web của chúng tôi.