RESTful API đã trở thành một phần không thể thiếu trong ngành lập trình web ngày nay. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu rõ đúng về khái niệm này. Hãy cùng tìm hiểu về RESTful API là gì và tại sao nó lại mang lại sự quan trọng đối với hệ thống của bạn.

RESTful API: Một Cách Hiểu Dễ Dàng

Một trong những khái niệm quan trọng khi thiết kế ứng dụng web chính là RESTful API. RESTful API hoặc REST API là một tiêu chuẩn giúp tạo ra các giao diện lập trình ứng dụng cho các dịch vụ web một cách hiệu quả và dễ dàng quản lý các tài nguyên. Đây là phương pháp tập trung vào việc quản lý các tài nguyên hệ thống thông qua giao thức truyền tải HTTP.

Định nghĩa RESTful API
Định nghĩa RESTful API

Khi bạn sử dụng RESTful API, bạn có thể dễ dàng trao đổi thông tin giữa các hệ thống khác nhau một cách linh hoạt và tiện lợi. Điều này giúp tối ưu hóa quá trình phát triển ứng dụng và tăng cường khả năng mở rộng của hệ thống.

Tính Chất Quan Trọng của RESTful API

RESTful API chú trọng vào việc định dạng và truyền tải dữ liệu thông qua giao thức HTTP, giúp cho việc trao đổi thông tin giữa các ứng dụng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đồng thời, việc quản lý tài nguyên thông qua REST API giúp tăng cường sự linh hoạt và hiệu quả trong quá trình phát triển phần mềm.

Lợi Ích Của RESTful API

Sử dụng RESTful API không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và công sức mà còn tạo ra các ứng dụng linh hoạt, dễ dàng mở rộng và tương thích với nhiều hệ thống khác nhau. Điều này đồng nghĩa với việc giúp doanh nghiệp gia tăng khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững trong thế giới kỹ thuật số ngày nay.

Đọc thêm:  Biện pháp tu từ là gì? Tìm hiểu Đặc điểm và So sánh các biện pháp tu từ

Cấu Trúc của RESTful API

Để hiểu rõ hơn về cấu trúc và các thành phần của RESTful API, hãy đi sâu vào định nghĩa này.

Giao Diện Lập Trình Ứng Dụng (API) là bộ quy tắc và cơ chế mà ứng dụng hoặc thành phần khác sử dụng để tương tác với nhau. Với các định dạng dữ liệu phổ biến như JSON, XML, API có khả năng truyền thông tin giữa các ứng dụng một cách linh hoạt.

Representational State Transfer (REST) là một kiến trúc dựa trên việc chuyển đổi cấu trúc dữ liệu và sử dụng giao thức HTTP để xây dựng API. REST đơn giản hóa việc giao tiếp giữa các hệ thống máy tính bằng cách sử dụng các phương thức như GET, POST… trên các URL nhất định để xử lý thông tin.

RESTful API là tiêu chuẩn thiết kế API trong ứng dụng web, giúp quản lý tài nguyên một cách hiệu quả. Đây là một kiểu thiết kế mà nhiều ứng dụng (web, di động…) sử dụng để trao đổi dữ liệu.

Cấu Trúc của RESTful API
Cấu Trúc của RESTful API

Cách hoạt động của RESTful API

RESTful API phân chia một giao dịch thành nhiều module nhỏ để giải quyết phần cơ bản của giao dịch. Điều này gia tăng tính linh hoạt nhưng đôi khi gây khó khăn cho các nhà phát triển khi muốn xây dựng REST API từ đầu.

Amazon S3, CDMA, OpenStack Swift là những nơi cung cấp mô hình cho các nhà phát triển sử dụng.

RESTful API phân chia một giao dịch ra thành nhiều module nhỏ, mỗi module giải quyết một phần cơ bản của giao dịch. Việc này giúp tăng tính linh hoạt nhưng đôi khi lại khá khó khăn cho các nhà phát triển khi muốn thiết kế REST API từ đầu. Một số phương thức HTTP mà RESTful API thường sử dụng:

 • GET: trả về một tài nguyên
 • POST: tạo mới một tài nguyên.
 • PUT: cập nhật thông tin cho tài nguyên.
 • DELETE: xóa một tài nguyên.

Các hoạt động này thường được gọi là CRUD, tương đương với create – tạo, read – đọc, update – cập nhật, delete – xóa.

Cách hoạt động của RESTful API
Cách hoạt động của RESTful API

Yêu cầu xác thực và cấu trúc dữ liệu trả về

RESTful API không sử dụng session, cookie, mà thay vào đó, nó sử dụng access_token cùng mỗi yêu cầu. Đa số dữ liệu trả về thường có cấu trúc như sau:

{ “data” : { “id”: “1”, “name”: “TopDev” } }

Mã trạng thái

Dưới đây là một số mã trạng thái để nhận biết khi bạn thực hiện một yêu cầu tới một API cụ thể:

 • 200 OK: Mã trạng thái này xuất hiện khi các phương thức GET, PUT, PATCH, DELETE được thực hiện thành công.
 • 201 Created: Được hiển thị khi một Tài nguyên được tạo thành công.
 • 204 No Content: Thành công trong việc xóa Tài nguyên.
 • 304 Not Modified: Giúp Client sử dụng bộ nhớ cache.
 • 400 Bad Request: Yêu cầu không hợp lệ.
 • 401 Unauthorized: Yêu cầu phải được xác thực.
 • 403 Forbidden: Từ chối truy cập.
 • 404 Not Found: URL không có Tài nguyên hoặc không tồn tại.
 • 405 Method Not Allowed: Phương thức không được hỗ trợ hoặc người dùng không có đủ quyền truy cập.
 • 410 Gone: Tài nguyên không tồn tại, phiên bản quá cũ để hỗ trợ.
 • 415 Unsupported Media Type: Server không hỗ trợ hoặc không chấp nhận kiểu Tài nguyên hiện tại.
 • 422 Unprocessable Entity: Dữ liệu không hợp lệ hoặc chưa được xác thực.
 • 429 Too Many Requests: Bị từ chối do có quá nhiều yêu cầu hoặc đã vượt quá giới hạn.
Đọc thêm:  Tín chỉ là gì? Học theo tín chỉ là gì? 1 tín chỉ bao nhiêu tiền
Mã trạng thái
Mã trạng thái

Quản lý Phiên Bản của API

Khi thiết lập API trên ứng dụng IOS, trên phía client, việc quản lý phiên bản của các API là rất quan trọng. Ví dụ, có thể sử dụng endpoint như sau: api/v1/users.

Việc này giúp đảm bảo rằng các phiên bản cũ của API vẫn được hỗ trợ trong trường hợp hệ thống nâng cấp lên phiên bản mới. Hơn nữa, nó giúp đơn giản hóa quá trình sửa chữa và bảo trì.

Quản lý phiên bản của API
Quản lý phiên bản của API

API cần những gì để được coi là RESTful?

Dưới đây là những tiêu chí quan trọng để một API được coi là RESTful:

 • Kiến trúc client – server được xây dựng thông qua các client, server tài nguyên, và sử dụng HTTP để quản lý các yêu cầu.
 • Stateless hoặc giao tiếp không trạng thái giữa client và server, đồng nghĩa với việc thông tin của client không được lưu giữa các yêu cầu, mỗi yêu cầu đều độc lập với nhau.
 • Có khả năng truyền dữ liệu giữa client và server thông qua việc cache dữ liệu.
 • Dữ liệu được truyền theo định dạng chuẩn với giao diện thống nhất UI (uniform interface) giữa các thành phần.

Điều này có nghĩa là mỗi tài nguyên được xác định duy nhất bằng một URL, và việc xử lý tài nguyên chỉ bằng các phương pháp cơ bản trong giao thức mạng như DELETE, PUT,…

 • Hệ thống phân lớp tổ chức các loại server theo chức năng và nhiệm vụ riêng, liên quan đến việc truy cập thông tin theo cấu trúc phân cấp.
 • Code – on – demand, nơi server có thể gửi các biểu diễn tĩnh của tài nguyên dưới dạng XML, JSON. Trong một số trường hợp, server có thể gửi mã thực thi đến client nếu cần.
Tiêu chí giúp API được xem là RESTful
Tiêu chí giúp API được xem là RESTful

Ưu điểm và nhược điểm của RESTful API

RESTful API đóng vai trò quan trọng nhờ hiệu suất mà nó đem lại trong việc xây dựng website, đặc biệt là đối với các nhà phát triển. Tuy nhiên, không có gì hoàn hảo hoàn toàn và RESTful API cũng không phải là ngoại lệ. Hãy cùng tìm hiểu về ưu và nhược điểm của chuẩn mực RESTful API.

Đọc thêm:  IP tĩnh là gì? IP động là gì? Cách phân biệt chúng như thế nào?
Ưu và nhược điểm của RESTful API
Ưu và nhược điểm của RESTful API

Ưu điểm

 • Quá trình viết code trở nên đơn giản hơn với cấu trúc dễ đọc và hiểu.
 • Tài nguyên được sắp xếp một cách rõ ràng, giúp việc sử dụng trở nên thuận lợi hơn đối với các ứng dụng phức tạp.
 • HTTP proxy server và cache hỗ trợ hiệu quả trong quản lý tải lớn.
 • Người dùng mới có thể dễ dàng tương tác với các ứng dụng khác nhờ tính linh hoạt của hệ thống.
 • Việc truy xuất dữ liệu và gửi request được thực hiện thông qua các lệnh gọi tiêu chuẩn của HTTP, tạo sự dễ dàng và nhanh chóng.
 • Dữ liệu có thể được đồng bộ hóa thông qua RESTful API dựa trên các nguyên tắc code, tạo nên tính linh hoạt cao.
 • Dữ liệu trả về có thể ở nhiều dạng khác nhau như HTML, XML, JSON,… giúp việc sử dụng trở nên linh hoạt và đa dạng.
 • Việc xác thực request REST sử dụng giao thức OAuth, tăng tính bảo mật và đáng tin cậy của hệ thống.

Trong lĩnh vực lập trình web, RESTful API là một khái niệm phổ biến. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người hiểu sai hoặc mơ hồ về khái niệm này. Vậy RESTful API là gì? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Câu hỏi thường gặp về RESTful API

 1. RESTful API là gì?

  • RESTful API là tiêu chuẩn thiết kế API cho các ứng dụng web nhằm quản lý các tài nguyên thông qua giao thức HTTP.
 2. Các thành phần của RESTful API là gì?

  • Các thành phần bao gồm Application Programming Interface (API), Representational State Transfer (REST), và RESTful API.
 3. Cách thức hoạt động của RESTful API?

  • RESTful API chia giao dịch thành các module nhỏ để giải quyết từng phần cơ bản của giao dịch, sử dụng các phương thức HTTP như GET, POST, PUT, DELETE.
 4. Authentication request và cấu trúc dữ liệu trả về?

  • RESTful API sử dụng access_token thay vì session hoặc cookie, dữ liệu trả về thường có cấu trúc nhất định.
 5. Status code?

  • Các status code giúp nhận biết kết quả khi request một API, bao gồm 200 OK, 201 Created, 404 Not Found, và nhiều mã khác.
 6. Quản lý version của API?

  • Đặt version cho các API giúp hỗ trợ phiên bản cũ và mới, đồng thời giúp dễ dàng bảo trì và sửa chữa.
 7. API cần những gì để được coi là RESTful?

  • Các tiêu chí bao gồm kiến trúc client – server, giao tiếp không trạng thái, dữ liệu chuẩn, hệ thống phân lớp, và code-on-demand.
 8. Ưu điểm của RESTful API?

  • Quá trình code đơn giản, dễ hiểu, dễ sử dụng tài nguyên, hỗ trợ HTTP proxy server và OAuth.
 9. Nhược điểm của RESTful API?

  • Tốn nhiều chi phí vận hành, đòi hỏi kinh nghiệm, không phù hợp với ứng dụng yêu cầu stateful.

Tóm tắt

Trên đây là một tổng quan về RESTful API, một tiêu chuẩn quan trọng trong thiết kế API cho các ứng dụng web. Để hiểu rõ hơn về khái niệm này và các thông số kỹ thuật liên quan, hãy truy cập DINHNGHIA..COM.VN. Hãy áp dụng những điều bạn đã học để tối ưu hóa việc sử dụng RESTful API trong dự án của mình.